Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä:
21.3.2018

Rekisterinpitäjä:

Tam-Silk Oy
Lentolankuja 7
36220 Kangasala

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tam-Silk Oy
Tuomo Saarni
Lentolankuja 7
36220 Kangasala
tuomo.saarni  (at) tamsilk.fi

Rekisterin nimi:
TamSilk.fi -verkkopalvelun rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tam-Silk kerää verkkopalvelussaan kävijöiden tietoja tarjotakseen kävijälle relevanttia sisältöä sekä nopeuttaakseen tietojen näyttämistä. Kävijätietojen perusteella kehitetään verkkopalvelun toimintaa, lisäksi suoritetaan markkinatutkimuksia sekä Tam-Silk Oy:n mainontaa ja markkinointia.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi, syntymävuosi, sähköpostiosoite, postiosoite, laskutusosoite sekä mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisteri sisältää seuraavat personointitiedot:

Käyttäjän ostohistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteri sisältää käyttäjän itse itsestään antamia tietoja tai evästeiden myötä automaattisesti tallentuvia käyttäjän verkkopalvelussa tekemiä toimenpiteitä.

Tam-Silk kerää tietoja sivuston kautta erilaisin lomakkein mm. uutiskirjetilauksin, kyselyin tai kilpailuin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Tam-Silk käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästeiden käytön poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Käytämme kävijäanalytiikkaan Google Analytics -järjestelmää. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkopalvelua analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät verkkopalvelua. Evästeeseen tallentuvat tiedot siitä, kuinka käytät verkkopalvelua (mukaan luettuna IP-osoite). Evästeen tiedot lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille, eli tiedot voivat sijoittua EU-alueen ulkopuolelle. Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käytät verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille sekä muiden verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Tämä verkkosivusto käyttää MailChimp, Facebook, Instagram, Google Search Console, Google Adwords  -järjestelmiä. Järjestelmiä käytetään evästeiden avulla kerätäksemme tietoja siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme. Käytämme näillä evästeillä kerättyjä tietoja raporttien koostamiseen, apuna sivuston parantamisessa sekä markkinointimme tukena. Järjestelmien keräämiä tietoja ei voida kohdentaa yksittäiseen käyttäjään.

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteritiedot kerätään markkinointijärjestelmään johon Tam-Silk Oy:n rajatuilla ja nimetyillä työntekijöillä on henkilökohtaiset tunnukset. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään, käytössä on vahvat salasanat.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Tam-Silk Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tam-Silk Oy ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse tai toimipisteessään, vaan edellyttää aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä.

Henkilötietojen korjaaminen ja kielto-oikeus

Henkilötietolain 29 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi.

Henkilötietolain 30 §:n nojalla jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää Tam-Silk Oy:ta käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin. Tam-Silk Oy merkkaa tällöin henkilölle rekisteriinsä markkinointikiellon pystyäkseen noudattamaan kielto-oikeutta.